Hasta Hakları

Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları hasebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletler arası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Bu haklardan birisi de en temel hak olan sağlık hakkıdır. Bu hakkın sunumu da kaliteli ve eşit olmalıdır. Bu durumda sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitlik ilkesi çerçevesinde yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu da insan hakları bağlamında değerlendirilebilir.

Hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır.

1. SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ADALET VE HAKKANİYET İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE YARARLANMA HAKKI

2. EŞİTLİK İÇİNDE HİZMETE ULAŞMA HAKKI

3. BİLGİ TALEP EDEBİLME HAKKI

4. SAĞLIK KURULUŞUNU SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

5. PERSONELİ TANIMA, SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI

6. BİLGİ İSTEME HAKKI

7. MAHREMİYETE SAYGI GÖSTERİLMESİ VE BUNU İSTEME HAKKI

8. TIBBİ MÜDAHALEDE HASTANIN RIZA VE İZİN HAKKI

9. TEDAVİYİ REDDETME VE DURDURMA HAKKI

10. GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE RAHATLIK HAKKI

11. DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİREBİLME VE DİNİ HİZMETLERDEN YARARLANMA HAKKI

12. HASTANIN ZİYARET HAKKI

13. REFAKATÇİ BULUNDURMA HAKKI

14. BAŞVURU VE ŞİKAYET HAKKI

Sağlıklı ve mutlu günler dileriz...
Copyright © 2024 Pelitli ASM. Tüm hakları saklıdır. Tasarım ve Bilgi İçin: Kadir HAMZAOĞLU